© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Salesiaanse Spiritualiteit


bloei waar je geplant bentHet motto dat boven alle gedachten en raadgevingen aan anderen gezet kan worden, is de zin die Franciscus van Sales schrijft aan Jeanne de Chantal: “Doe alles uit liefde, niets uit dwang.”

Tijdens het leven van Franciscus van Sales en in zijn traditie groeit de salesiaanse spiritualiteit. Zoals elke spiritualiteit is het een levendig en beweeglijk geheel. De spiritualiteit van Franciscus van Sales kent haar eigen accenten.
De allesbepalende gerichtheid op God staat in het teken van de liefde. Met angst, dwang en regeltjes heeft dit godsbeeld niets te maken. God is liefde, de mens is de vrucht van deze liefde en het verlangen van mensen om goed te leven staat in het teken van deze liefde.
De salesiaanse spiritualiteit is gericht op de mens en kent een optimistisch mensbeeld. Dit optimistische mensbeeld is, behalve aan het godsbeeld, stevig vastgeknoopt aan het humanistische gedachtegoed. Ieder mens kan aan zichzelf werken, zichzelf ontwikkelen en in liefde groeien.
Om de salesiaanse spiritualiteit uit te diepen en toegankelijk te maken voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, heeft de congregatie een werkgroep in het leven geroepen. Deze Werkgroep Spiritualiteit bestaat uit leden van de congregatie en leden van de salesiaanse familie en komt regelmatig bijeen.