© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact
Publicaties

De leden van de salesiaanse familie hebben een eigen tijdschrift, Salesiaans Contact.

Salesiaanse kringen


Sinds het jaar 1992 koestert de congregatie zich in het gelukkige gezelschap van de leden van de salesiaanse kringen. In de salesiaanse kringen vinden mensen elkaar in gesprek, studie en vriendschap. Zij onderzoeken in samenspraak wat salesiaanse spiritualiteit is, wat het kan betekenen en hoe het salesiaanse gedachtegoed een plaats kan krijgen in het dagelijks leven.
U kunt lid worden van een salesiaanse kring. Stuur een mail aan 'contact' rechtsboven aan deze pagina. Het richtbedrag voor lidmaatschap is € 50,- per jaar, over te maken op rek.nr. 1671.71.208 t.n.v. de Nederlandse Oblaten van Franciscus van Sales, inzake Salesianum.

Salesiaanse familie

Met de Oblaten van Franciscus van Sales vormen de leden van de salesiaanse kringen de salesiaanse familie. Een aantal maal per jaar komt de salesiaanse familie bij elkaar. In 2020 is dat op 26 januari (feest Franciscus van Sales) en 16 mei. Deze bijeenkomsten zijn voor genodigden.

Maart 2020: Vanuit de Werkgroep Spiritualiteit wordt een nieuwsbrief verzorgd voor alle kringleden. Nu de werkgroep niet bijeen kan komen, is een extra editie uitgegaan met daarin de volgende woorden: 'Laten we elkaar vasthouden in vriendschap en verbondenheid. Daarvan zegt Frans van Sales: ‘Vriendschap kan niet bestaan en kan niet voortbestaan zonder een grote verbondenheid, zonder uitwisseling tussen de vrienden.’ (Philothea deel 3, hoofdstuk 22). De uitwisseling met elkaar kan in deze tijd niet door fysiek contact, maar we zijn gezegend door de moderne techniek die uitwisseling ook op een andere manier mogelijk maakt. Daarvoor willen we ons inzetten in de komende tijd.'