© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat mei 2014


In de Conferenties van Franciscus van Sales is te lezen hoe hij met de Zusters van de Visitatie in gesprek is. In het woordenboek staat deze definitie van een conferentie: "(r.k.) verplichte maandelijkse bijeenkomst der dienstdoende geestelijkheid waarin o.a. over kerkelijke zaken wordt gehandeld." De omschrijving past niet goed op de conferenties die Franciscus van Sales houdt. De gewone betekenis van een conferentie, die van 'bijeenkomst' en 'bespreking', past beter. De zusters kwamen bijeen om met Franciscus te bespreken wat hen bezighield en om naar hem te luisteren. Dat geeft de tekst een levendige sfeer, alsof er iemand naast je zit om met je te praten.

Wanneer kunnen we toegeven aan grilligheid en wisselvalligheid? Stemmingen slaan om, wat je wilt en verlangt kan zomaar veranderen. Het ene moment ben ik vrolijk omdat alles volgens mijn wensen verloopt; het andere moment ben ik somber omdat ik een kleine tegenslag moet incasseren, waar ik niet op had gerekend. Maar weet je dan niet dat dit geen plaats is van ongestoord en onvermengd geluk? Dat het leven vol is van zulke wisselvalligheden? Vandaag vat je de moed en neem je een sterk besluit om God te dienen, omdat je in het gebed troost hebt gevonden. Maar morgen ben je die moed kwijt omdat je je dor voelt. Dan zeg je: mijn God, ik voel me toch zo mat en bedrukt. Zeg eens, zou je er niet beter aan doen om je door je verstand te laten leiden? Dan zou je inzien dat het vandaag, net als gisteren, goed is om God te dienen, en dat het heel goed is om Hem ook morgen te dienen. Want het is steeds dezelfde God, die het verdient om bemint te worden; ongeacht of je je nou getroost voelt of dor. Vandaag willen we het ene, morgen het andere (…), vandaag loop ik weg met iemand en morgen kan ik haar niet verdragen. Wat betekent dat toch? Is zo iemand vandaag minder beminnenswaardig dan gisteren? Als je verstandig bent, zie je wel dat je haar moet beminnen: ook zij is geschapen naar Gods evenbeeld.”

Uit de Conferenties van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand