© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat april 2014


De derde Conferentie van Franciscus van Sales gaat over de standvastigheid, die nodig is omdat het leven vol is van wisselvalligheden en veranderlijkheid:

Op onze weg willen we liever geen moeilijkheid, geen tegenspraak, geen last willen ondervinden. We zouden het liefst alleen maar vertroostingen willen hebben, zonder dorheid en koudheid. Alleen maar goede dingen zonder bijmenging van kwade dingen, gezondheid zonder ziekte, rust zonder moeite, vrede zonder beroering. Kom nou! Wie ziet daar de dwaasheid niet van in? We willen het onmogelijke! Het onvermengde vindt men alleen maar in de hemel en in de hel. In de hemel is het goede, de rust en de vertroosting in alle puurheid; zonder bijmenging van enig kwaad, enige verwarring of beproeving. In de hel is het kwaad, de wanhoop, de verwarring en de onrust in alle puurheid; zonder bijmenging van het goede, de hoop, orde en vrede. Maar in ons leven heeft het goed altijd een nasleep van het kwaad. Rijkdom gaat samen met onrust. Gezondheid en ziekte wisselen elkaar af, net als rust en arbeid, en vertroosting en beproeving. Kortom: alles is hier door elkaar en samen te vinden. Steeds is er een opeenvolging van de meest uiteenlopende voorvallen. De afwisseling van de seizoenen is er: de zomer wordt door de herfst en de winter wordt gevolg door de lente. Zo laat God zien dat niets in dit leven duurzaam is, dat alles steeds in beweging is, onbestendig en veranderlijk. Als wij ons deze waarheid niet steeds voor ogen houden, dan zijn we er zélf de oorzaak van dat onze stemmingen voortdurend omwisselen en omslaan. Gebruik de rede, die God ons heeft gegeven als hulpmiddel. Met behulp van de rede kunnen we onwrikbaar, volhardend en standvastig zijn, net zoals God zelf is.”

Bekijk ook de foto van de maand