© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat februari 2014


In dit jaar kunt u citaten lezen uit de Conferenties van Franciscus van Sales. Deze geestelijke gesprekken vonden plaats bij de zusters van de Visitatie, een orde die Franciscus samen met Jeanne de Chantal had gesticht. De gesprekken zijn soms duidelijk afgestemd op een vraag, die blijkbaar leefde onder de zusters. In de eerste Conferentie kunnen we lezen over het belang van de Regel en de andere voorschriften die nu eenmaal gelden in een orde of congregatie. Leef volgens de Regel, zegt Franciscus van Sales, en kies er niet lukraak uit wat je bevalt of juist niet. In dit citaat wordt duidelijk dat er behalve regels ook uitzonderingen zijn. Dat het niet goed is om een overtreding of een vergissing te verwarren met een zonde. Alles is altijd mensenwerk:

Als er overtredingen zijn die niet voortvloeien uit ongehoorzaamheid of minachting, maar uit zorgeloosheid, zwakte of onvoorzichtigheid, dan moet een zuster zich bij de biecht beschuldigen van een dagelijkse zonde. Of van iets waarin een dagelijkse zonde gelegen kan zijn. Het komt maar zelden voor dat we iets vrijwillig nalaten, waarvan we weten dat het goed is voor onze geestelijke groei. Vooral niet als we zijn uitgenodigd en zelfs geroepen zijn om het te doen. Het niet-doen komt alleen maar voort uit onachtzaamheid, verkeerde neigingen of een gebrek aan ijver. Het komt maar zelden voor dat wij God niet beledigen als we vrijwillig iets nalaten wat goed is voor onze geestelijke groei. Want het kan toch gebeuren dat iemand zoiets niet vrijwillig doet, maar uit vergeetachtigheid of onoplettendheid. In zulke gevallen is er geen sprake van zonde, geen grote of kleine zonde. Of het moet gaan om zoiets groots en belangrijks dat er van vergeten geen sprake kan zijn. Een zuster kan het stilzwijgen verbreken omdat ze er niet op let dat het stil moet zijn. Het schiet haar niet te binnen dat het stil moet zijn; ze denkt aan heel andere dingen en voordat ze beseft dat ze niets moet zeggen, is het woord er al uit. Dat is geen zonde. Het onderhouden van het stilzwijgen is niet zo belangrijk dat je er voortdurend gespannen aan moet denken. Vergeten is niet onmogelijk. Het is juist goed dat men zich tijdens het stilzwijgen bezighoudt met heilige en vrome gedachten. Als men dan door die gedachten vergeet dat het stilzwijgen is, dan kan uit zo'n goede vergeetachtigheid niet verkeerd zijn. En dus ook niet het gevolg ervan, dat de stilte wordt verbroken.”

Bekijk ook de foto van de maand