© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Philothea


omslag
In het jaar 1609 verschijnt de 'Introduction à la vie dévote'. In het Nederlands vertaald als: 'Inleiding tot het godvruchtige leven' of 'Inleiding tot het devote leven'.
Internationaal gezien is het boek vooral bekend onder de naam van de hoofdpersoon: Philothea. Over de naam van zijn hoofdpersoon en lezer schrijft Franciscus van Sales in het voorwoord: "Ik noem de lezer Philothea, dat wil zeggen de God liefhebbende of op God verliefde ziel. Ik heb dit boek aanvankelijk voor een enkele ziel geschreven, maar nu zal het ook anderen van dienst moeten zijn. Daarom koos ik een passende naam voor iedereen die Gods liefde najaagt."
Achter dit personage gaat een vrouw schuil, namelijk Louise de Charmoisy (1586-1645). Aan haar schrijft Franciscus van Sales de brieven die de basis vormen van het boek dat we nu nog kennen. In het boek toont hij zich een fijnzinnig psycholoog, die de lezer persoonlijk aanspreekt en uitnodigt. Dicht naast zijn lezer doorloopt hij het hele leven, op alle momenten van de dag.
Het boek is een klassieker in de westerse spiritualiteit. In de Philothea biedt Franciscus van Sales stapsgewijze ondersteuning aan de lezer die ernaar verlangt een aan God gewijd leven te leiden, en die wil groeien in de liefde tot God. Voor een lezer, kortom, die aan zichzelf wil werken en een beter mens wil worden.

**************
Willem Spann osfsDE INLEIDING TOT HET DEVOTE LEVEN
Voltooid! Met plezier biedt Willem Spann osfs iedereen zijn bewerking aan van De inleiding tot het devote leven van Franciscus van Sales, onder de titel: 'Op weg naar een evenwichtig leven'. De volledige tekst is online te lezen of kunt u downloaden als bestand. Zijn bewerking bestaat uit korte hoofdstukken in de vorm van een brief. Willem werkte meer dan tien jaar aan dit project, waarin zijn belangrijkste insteek was: de vier eeuwen oude teksten wat meer bij de mens van nu te brengen.