© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

***** © illustratie in header:
Lia Laimböck

Franciscus van Sales


FdS_JdC
De Congregatie van de Oblaten van Franciscus van Sales is een congregatie van paters en broeders, die zich geven voor God- en mensendienst in de ruimste zin van het woord. Ons grote voorbeeld is de heilige Franciscus van Sales. We zijn naar hem vernoemd. Franciscus van Sales leeft van 1567 tot 1622. Hij is bisschop van Genève en woont in Annecy, een stadje in de Haute Savoie. Hij leeft in een tijd van politieke verwarring en binnen een verdeelde christelijke gemeenschap, want de reformatie is in volle gang

Franciscus van Sales is humanist. In 1609 verschijnt zijn meest bekende werk: De Philothea. Ook in het Nederlands is het boek verschenen, onder de titel 'Inleiding tot het devote leven'. De boodschap van dat boek luidt: 'Om een goed christen te zijn, hoef je niet in een klooster te gaan, dat kun je ook op de plaats waar je woont, werkt en leeft.' Een revolutionaire uitspraak voor die tijd en voor velen een echte bemoediging. Franciscus van Sales is ook een begaafd geestelijk begeleider. In duizenden brieven is te lezen hoe hij welgemeende raadgevingen vermengt met een hartelijke vriendschap. Franciscus van Sales heeft oog voor de individuele mens. Zijn begeleiding is steeds persoonlijk en op maat. Het motto dat boven al zijn raadgevingen gezet kan worden, is de zin die hij aan Jeanne de Chantal schrijft: 'Doe alles uit liefde, niets uit dwang.' Die liefde is gericht op God en omvat van daaruit alle mensen..

Samen met Jeanne de Chantal sticht Franciscus van Sales de Orde van de Visitatie. Naar de hartenwens van een zuster van de Visitatie in Troyes, Maria Salesia Chappuis, is in 1875 onze congregatie gesticht door de Franse Abbé Louis Brisson.