© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact
Philothea

Wegen tot een evenwichtig leven
Willem Spann osfs

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | nawoord | naar index

7. Over het contact met God - Morgenstond heeft goud in de mond (1)

(Inleiding, deel II, 3-5)

Beste Philothea,

Het zal je bekend zijn dat er nogal wat manieren bestaan om je op 'geestelijke' zaken te concentreren. En het lijkt wel of er steeds nieuwe methodes bijkomen. Je kunt putten uit allerlei geestelijke tradities, die van dichtbij komen of van heel ver worden gehaald. Ik laat graag de keus over aan je eigen geaardheid en inspiratie.

Toch heeft het zin, hier - over twee hoofdstukjes verdeeld - enkele algemene tips te geven, die je van nut kunnen zijn om je eigen weg te vinden. Ik ga er daarbij vanuit dat je iets wil horen over wat de gewone meditatie wordt genoemd, in tegenstelling tot 'hogere' en meer 'passieve' vormen van contact met God, waarover je zelf weinig hebt te vertellen, en ik dus nog minder…

1. Het lijkt me normaal, wanneer je contact met God zoekt, dat je hem op de een of andere manier voor je geest roept. In de kerkelijke getijden krijgt dat de vorm van een vraag om hulp bij het gebed: 'God, kom mij te hulp…'. Maar wanneer je wat thuis bent of thuis raakt in de psalmen, zul je zeker teksten bij de vleet ontdekken. Als je tenminste teksten nodig hebt, want ook een zonsopgang of een merel in de tuin kan je inspiratie geven…

2. Is het contact met God eenmaal gelegd, dan wil je het misschien ook nog 'ergens over hebben'. Dat kan dan een goede gedachte zijn die door je hoofd speelt, of iets wat je pas gelezen hebt of gehoord. Het kan een bijbels tafereel zijn dat je nader wilt overdenken. Gewoonlijk dient zich wel iets aan; het is zelfs een heel goede mogelijkheid, je alleen maar de komende dag voor te stellen en vast even te denken aan het werk en de mensen waarmee je straks wordt geconfronteerd. Je mag daarbij gerust heel concreet zijn, al kun je natuurlijk behoorlijk afdwalen. Maar dan roep je je geest gewoon soepel weer bij de les.

3. Het vorige punt had vooral te maken met je voorstellingsvermogen of je inleving in het thema van je meditatie. Nu zal ook je verstand aan het werk moeten. Niet om ergens een studie van te maken, maar om – hopelijk met genoegen, plezier en vrucht – een belangrijk gegeven wat 'uit te diepen'. Ik heb daar in mijn 'Inleiding' in het eerste en in het vijfde deel (I, 9-18; V, 10-15) wat voorbeelden van gegeven. Wees als een bij, die op één bloem blijft zitten zolang ze daar honing vindt, maar vlieg in alle rust naar een volgende wanneer de eerste niets meer te bieden heeft..