© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact
Philothea

Wegen tot een evenwichtig leven
Willem Spann osfs

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | nawoord | naar index

30. STANDHOUDEN – Onrust en droefgeestigheid

('Inleiding', deel IV, 11-12)

Beste Philothea,

Ook de beide in de titel genoemde "bekoringen" (want dat zijn het!) kunnen een leven in evenwicht ernstig schaden. Ze komen in feite voort uit eigenliefde en kunnen, als we ze niet verstandig bestrijden, die eigenliefde bovenmatig voeden.

Wat de onrust betreft, vind ik het nog altijd een prachtige vondst dat ik heb aangeraden, met de psalmist (119, vers 108; vert. Oosterhuis) "je ziel" (of als je dat mooier vindt je hart), "zo nietig, op je hand te dragen", zoals je doet met een piepend, angstig vogeltje. Want de onrust knaagt aan precies dat hart, ze doet je gejaagd ademhalen, nutteloos van hot naar her hollen. Je weet letterlijk niet, "waar je het zoeken moet". Mijn beelden zijn hier heel concreet en duidelijk: "Kijk na of je hart … je uit de hand gelopen is… Is (het) van de goede weg afgeraakt, sta onmiddellijk op, ga het zoeken en leid het zachtmoedig terug naar Gods tegenwoordigheid." Hierbij sluit naadloos die andere raad aan die ik tot slot geef: práát over je onrust, "stort je hart uit"; alles zal een stuk beter gaan.

Droefgeestigheid heeft een verlammende werking op je, en is dan ook in de handen van "de verleider" (in wie ik nog vast geloof!) een geliefd instrument. Ook hier spitsen mijn raadgevingen zich toe op een heel simpele gedachte, dit maal aan Jacobus ontleend (5, 13): "Wie bedroefd is, moet bidden". De geliefde uit het Hooglied geeft je schitterende voorbeelden van innige, aansprekende schietgebeden (zie b.v. 2, 16; 1, 2). Dit kan ook de vorm van een lied of een (beluisterd of gespeeld) stuk muziek aannemen; denk aan het effect van het citerspel van David op de "boze geest" die Saul dwarszat (1 Kon. 16). – Daarnaast zijn er best nog andere middelen te bedenken om van je droefgeestige stemming af te komen: zorg dat je handen bezig zijn; deel je gewone werk wat anders en afwisselender in; maak eens een kruisteken of kus een kruisbeeld (vooral als je er een om je hals meedraagt). – Er schuilt enige humor in mijn laatste raadgeving: "En stel je tenslotte in Gods handen, wees bereid deze lastige droefheid geduldig te verdragen als eerlijke straf voor je ijdele vrolijkheid. En wees ervan overtuigd dat God je misschien wèl beproeft, maar dat Hij je daarna ook van je droefheid verlossen zal." Kortom: eind goed, al goed!