© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact
Philothea

Wegen tot een evenwichtig leven
Willem Spann osfs

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | nawoord | naar index

25. METTERDAAD – In trouw en redelijkheid, zonder 'haastige verlangens'

('Inleiding', deel III, 35-37)

Beste Philothea,

je zult in je leven waarschijnlijk niet vaak de gelegenheid krijgen, God op uitzonderlijke en grootse wijze te dienen. Kleine kansen om Hem trouw te zijn krijg je iedere dag volop. Verdraag kalm de kleine moeilijkheden, ongemakken en tegenvallers die je overkomen: dat pijntje, dat verlies, die tegenslag, dat lastige humeur van iemand in je buurt. Je verovert er, zoals ik met veel smaak ook hier weer vertel, als de bruid uit het Hooglied met één haar het hart van de Bruidegom mee. Ik gebruikte trouwens in dat korte hoofdstuk nog vijf andere citaten uit de bijbel: de sterke vrouw met haar spinrokken uit Spreuken, het glas water, de zorgzame Martha en de trouwe dienaar uit het Evangelie, en Paulus, die ons aanspoort, alles in de naam van God te doen.

Ook bij het volgende kort behandelde thema start ik met het Hooglied en voer de zwermen jonge vossen op die ongemerkt de wijngaard leeg snoepen. Daardoor wil ik je waarschuwen tegen allerlei vormen van onheus gedrag die voortvloeien uit een gemis aan redelijkheid en die kunnen worden samengevat in wat wij noemen "meten met twee maten". Nadat Psalmen, Spreuken en Deuteronomium aan het woord zijn geweest, kom ik uit bij dit algemeen menselijke (maar evenzeer bijbelse) beginsel: "Wat je niet wil dat men jou aandoet, doe dat ook anderen niet aan". Of, positief gezegd en deze keer met keizer Trajanus: "Moet ik mijn onderdanen dan niet de keizer geven die ik zélf zou willen hebben?"

Een mens die volgens dit patroon wil leven, staat met beide benen op de grond en laat zich niet meeslepen door allerlei onvervulbare verlangens, die je alleen maar afleiden van het hier en nu. Doe wat je doet en doe het goed; daar heb je al werk genoeg aan. Laat al het andere maar voor wat het is; wat voor jou "is weggelegd", zal inmiddels wel rijpen diep in je hart! Om nog even terug te keren naar de dierenwereld: we hoeven ons niet druk te maken om de verre monsters in Afrika, maar moeten goed letten op de kleine giftige slangen op onze dagelijkse weg, waar we best de handen aan vol kunnen hebben.