© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact
Philothea

Wegen tot een evenwichtig leven
Willem Spann osfs

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | nawoord | naar index

21. METTERDAAD – Sociale contacten: hun nut en hun betrekkelijkheid

('Inleiding', deel III, 24)

Beste Philothea,

je moet in de omgang met je medemensen naar geen van beide kanten overdrijven: teveel is net zo bedenkelijk als te weinig. Bén je op bezoek of héb je bezoek, wees er dan met hart en ziel bij, zelfs als het jullie alleen maar om de ontspanning te doen is. Je hebt zulke contacten nodig voor je geestelijk en lichamelijk evenwicht.

Dat je sommige mensen maar beter mijden kunt, hoef ik je niet te vertellen. Evenmin, dat je een verstandig midden moet zien te vinden tussen op ieder feestje afvliegen en je nooit ergens laten zien. Met wat beleid zul je bereiken dat iedereen jouw keuze respecteert. Maar laat je in je afweging vooral leiden door de vraag, hoeveel goeds bepaalde bijeenkomsten je kunnen doen. Een wat dieper gravend geestelijke gesprek heeft invloed op de vorming van jezelf én van je gesprekspartner(s), en een beetje steun is ook in dat opzicht nooit weg.

Als je iets wilt horen over de manier waarop je je zou moeten gedragen, kan ik je misschien met de volgende tips van dienst zijn:
- Wees een open boek en stel je niet aan. Men heeft het liefst te doen met mensen die gewoon zichzelf zijn en zich laten zien zoals ze zijn.
- Opgewektheid, vrolijkheid en vriendelijkheid zijn zó belangrijk in het menselijk verkeer, dat zelfs de apostel Paulus het er graag over had; vergelijk maar zijn aansporingen in Romeinen 12, 15 (wees blij met mensen die blij zijn) en Filippenzen 4, 45 (verheug je altijd in de Heer en laat iedereen merken dat je blij bent).
- Misschien is dat "in de Heer" van Paulus zinvoller dan je op het eerste oog zou denken. Of zou vandaag de dag "in het goede" beter klinken? Ik zeg daarover in mijn boek: "Heel wat dingen zijn nu niet bepaald goed te noemen. Wil je je van de goede kant laten zien, zoek het dan niet in grofheid, in stomme en grove grapjes ten koste van een ander".

Elders (zie nummer 10) is uitvoerig ter sprake gekomen, hoe je je zelfs tijdens de grootste drukte in jezelf terug kunt trekken. Ik zou je willen aanraden, ook in werkelijkheid graag alleen te zijn met jezelf. Dat kan op je kamer, in de tuin of waar dan ook. Je kunt dan naar hartenlust wandelen of lezen. Je geest zal verfrist worden na de zware zorgen en bezigheden van de dag. Het is belangrijk, dat ook aan je omgeving van harte te gunnen. Ook hiervan vind je in de bijbel behartenswaardige voorbeelden. Zo vertelt Markus (6, 31), dat de apostelen een keer naar Jezus toe komen met hele verhalen over alles wat ze gedaan hebben en over hun ijverig prediken. Jezus reageert daar verrassenderwijs aldus op: "Kom mee naar een eenzame plek en rust daar een beetje uit!" Geloof me: het opvolgen van die goede raad spaart echt psychiaters uit!