© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact
Philothea

Wegen tot een evenwichtig leven
Willem Spann osfs

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | nawoord | naar index

11. METTERDAAD – De juiste balans in doen en laten

(Inleiding, deel III, 1-2)

Beste Philothea,

na al het voorgaande weet je genoeg over mijn gedachten wat het gebed betreft. Nu zul je zeker niet de meeste tijd van de dag aan bidden kunnen of willen besteden. Er zal gewerkt moeten worden; je hebt veel contacten met medemensen te onderhouden, en sommige daarvan kunnen wel eens minder prettig verlopen dan je had gehoopt. Er zal ook tijd (en misschien zelf véél tijd) zijn voor ontspanning en om te genieten van de goede dingen van het leven. De grondregel die ik hiervoor wil geven en die ik straks zal uitwerken voor een aantal belangrijke gevallen, is altijd weer: zorg voor een goed evenwicht, breng je gedrag in balans met je omstandigheden, je mogelijkheden en je beperkingen, dus ga uit van jezelf zoals je nu eenmaal geboren en getogen bent. Houd bovendien – en ik denk dat dit net zo belangrijk is – rekening met de aard en de hebbelijkheden van de mensen met wie je dagelijks te maken hebt. God kan onmogelijk van je verlangen dat je vervreemdt van je leefomgeving om een of andere "deugd" na te streven. Aan deze grondregel, die je beschermen zal tegen ongepast en weinig gezond gedrag, heb ik in het derde deel van mijn boek twaalf bladzijden besteed. Ik denk dat je genoeg hebt aan een korte bloemlezing daaruit. Je zult het er bovendien als moderne mens meestal grondig mee eens zijn!

a) Even hinderlijk als muziek op de verkeerde plek en het verkeerde moment, zijn overdreven bewijzen van edelmoedigheid, sterkte en vroomheid wanneer en waar niemand die horen wil. Een zacht, matig, eerlijk en bescheiden mens daarentegen kan werken als het zout in de pap van de alledaagse tredmolen.

b) Waarom zou je niet gewoon góed doen wat past bij jouw staat en beroep, in plaats van altijd weer te zoeken naar nieuwe en buitengewone dingen: zullen dié je brengen wat je in de gewone dagelijkse beschikbaarheid niet vindt?

c) En als je vrij bent in het kiezen van 'goed doen', bedenk dan dat niet altijd het meest opvallende de meeste zoden aan de dijk zet. Je géld kan een arme er een poosje bovenop helpen, maar op den duur heeft hij meer aan je oprechte belangstelling en je eerlijke pogingen om hem echt als naaste te ontmoeten.

d) Het lijkt me wel een logische manier van doen, wanneer iemand zijn best doet om bepaalde fouten en karakterzwakheden te verbeteren door zich juist toe te leggen op het tegendeel. Mag ik mezelf als voorbeeld nemen? Lichtgeraakt en vurig van aard als ik ben, heeft het me in mijn jonge jaren heel wat gekost om te leren 'incasseren'.

e) En je denkt toch zeker niet dat een mens beter is dan een ander omdat hem wel eens een buitengewone ervaring of mystieke toestand overkomt? Je kunt zulke dingen zien als een extraatje dat God sommigen gunt, maar het heeft geen zin om daarvoor af te wijken van het normale pad van wat ik maar de kleine deugden zal noemen. Ik heb er in a) al een paar van genoemd; de meeste van de volgende hoofdstukken zullen er dieper op ingaan.