© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Die Nuusbrokkies van Namibia van December 2020

Dit is op het ogenblik vijf uur namiddag, zaterdag 12 December. Al ‘n paar dagen is er zelfs in de namiddag geen enkel wolkje te zien en onze weerprofeten verdienen ‘n goed pak slaag. Ze hadden ‘n vroege regenseizoen voorspeld en goede regens in November en December en nu zitten we al in het midden van December en daar is nog geen enkele regen gevallen over het grootste gedeelte van Namibia. In het noorden zijn hier en daar goede buien gevallen en in het uiterste zuiden bij Ariamsvlei is ‘n geweldige hagelbui met hagelstenen zo groot als knikkers gevallen. Ook bij ons kerkgebouw zijn 4 grote vensterglazen gebroken en ook vrachtwagens, die bij de grenspost in Ariamsvlei stonden te wachten, hebben nieuwe voorvensters nodig gehad. Er stonden nog grote plassen water toen wij maandag op 7 December de grens over gingen naar ons Regionaal Kapittel in Keimoes.

We konden de Namiebiese grens zonder coronatest verlaten, maar bij de Zuid-Afrikaanse grens moesten we ons bij ‘n mobiele kliniek laten toetsen. Ze graven diep in jouw neus in en in 10 minuten krijg je het resultaat aangeboden en dat was bij ons drie personen negatief en zo konden we door rijden. We waren op pad naar ons Regionale Kapittel voor vergaderingen en beplanning van de toekomst en om ‘n nieuwe regionale overste te kiezen. Op de tweede dag zijn we gauw met onze drie medebroeders naar Upington gereden om daar weer ‘n echte coronatest te laten afnemen en daar wordt achter in jouw keel iets uitgevist en dat wordt naar Kaapstad gestuurd en dat zou 3 dagen gaan duren. Het resultaat werd op onze celfoon of computer afgedrukt en dat was gelukkig ook negatief. Onze Generale Overste was in Italië en kon niet tegenwoordig zijn in Keimoes, maar hij was elke dag op het Zoom program tegenwoordig en heeft ons goed geholpen bij enkele moeilijke besprekingen. Op donderdag namiddag zijn onze besprekingen afgesloten zonder dat we tot ‘n definitieve keuze van de nieuwe overste zijn gekomen. We zullen nu volgende jaar van 18 tot 22 Januarie weer bij elkaar gaan komen.

Het was al ‘n beetje laat namiddag, zes uur, dat we konden vertrekken en we hadden de Oblaten zusters in Karasburg opgebeld, zodat we daar zouden kunnen gaan slapen. Daar was wel ‘n beetje oponthoud bij de twee grensposten met de kontroles van de coronatesten, maar alles is goed gegaan en we werden door de zusters verwelkomd. Vdr. Steven Karwapa kwam ook nog laat van Ariamsvlei terug en omdat hij verplaatst is en in mijn plek in Cambridge zal gaan komen, hadden we veel om over te praten.

Op vrijdag morgen hebben we om 06.30 ‘n krachtig ontbijt gehad, dat Vdr. Steven zelf klaar gemaakt had, en om 07.00 uur vertrokken we uit Karasburg. De reis is voorspoedig verlopen, maar... in de avond belde onze Bisschop Willem Christiaans ons allemaal op, dat er coronaproblemen waren. Een van de zusters van Karasburg was naar de grenspost gebracht om op vakantie te gaan en daar werd bij haar coronavirus vastgesteld. Wij werden verteld, dat we in izolasie moeten gaan tot volgende week vrijdag. Daar zal ‘n dokter van Aranos naar mij in Cambridge komen om mij te onderzoeken!

Daar was in een keer ‘n heel groot probleem. Ik moest op zaterdag morgen om 10 uur ‘n huwelijk gaan sluiten in de kerk in Aranos... mag ik dit nog gaan doen? Ik ben aan het opbellen gegaan. Eerst het ziekenhuis opgebeld om te horen, welke dokter mij in Cambridge zal komen onderzoeken. Aan hem heb ik mijn situasie verduidelijkt en hem ‘n voorstel gemaakt, dat ik met het bruidspaar zal praten over de telefoon en dat ik het bruidspaar met de twee getuiges en nog net twee of 4 personen zal uitnodigen naar Cambridge en dat ik het huwelijk met alle veiligheidsvoorschriften in Cambridge zal gaan houden. De dokter keurde dat plan goed, maar nu de familie inlichten en dat was al ongeveer 10.00 uur in de avond. Gelukkig had ik hun telefoonnummers en de bellerij begon met de bruidegom. Die moest natuurlijk met de familie van de bruid onderhandelen en die kwam uiteindelijk met ‘n ander voorstel om de Pastoor van de Lutherse kerk te vragen om het huwelijk in te zegenen. Maar het was intussen middernacht voorbij en ik wilde onze Bisschop toestemming vragen om maar het hele troufeest naar de Lutherse kerk over te dragen. Om 06.00 uur vanmorgen belde de Bisschop op om te antwoorden op mijn sms bericht. Hij gaf mij toestemming, dat de Lutherse Pastoor maar alles zou gaan overnemen. Ik belde hem toen zelf op, maar zijn huwelijkspapieren om hen officieel te kunnen trouwen, waren in Gobabis en onbereikbaar. Daarom hebben we toen maar besloten, dat ze met 8 mensen naar Cambridge zouden gaan komen om half twaalf en ik het officiele gedeelte zou nemen en dat de hele familie direkt aansluitend naar de Lutherse kerk zou gaan om 12.30 uur om daar het ander gedeelte met die grote familie te gaan vieren. De bruidegom behoorde aan de Lutherse kerk en ook heel wat van zijn familie. Zij brachten ‘n fotograaf mee en die heeft alles op video en fotos gezet, zodat de familie later ook maar dat gedeelte zal kunnen kijken. Alles is mooi verlopen.

Intussen zijn de kinderen allemaal op vakansie gegaan op 4 December en zullen op 12 Januarie voor het nieuwe schooljaar gaan terugkomen. Het hostelpersoneel is ook op vakantie en op het ogenblik zit ik dus alleen op Cambridge. Mijn voorman en zijn vrouw zijn vanmorgen al heel vroeg vertrokken en zullen op 4 Januarie weer terugkomen.

De dokter heeft mij gezegd dat hij mij op maandag zal komen onderzoeken. Ik zal maar het zwembad gaan schoonmaken en mijn izolasietijd tot vrijdag heel rustig gaan doorbrengen. Daar is sprake van dat verschillende streken weer in lockdown zullen gaan omdat de coronavirus sneller begint te verspreiden. We zullen maar hopen, dat alles goed gaat aflopen en dat de nieuwe entstof zo gauw als mogelijk beschikbaar gesteld gaat worden.

Ik wens allemaal Mooie Kerstdagen en ‘n Gelukkige Nieuwe Jaar 2021 toe.

Hartelijke groeten en tot ziens in het Nieuwe Jaar.
P. Martin