© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Die Nuusbrokkies van Namibia van Augustus 2020

Dit is vrijdag 7 Augustus en vanmorgen was dit 4 graden onder het vriespunt en ik zit met ‘n dikke trui en ‘n overjasje daarover . Het is al ‘n strenge wintertijd geweest in dit jaar en hopelijk begint hier weer gauw de lentetijd.

Alle lagere scholen zijn weer toegemaakt en alleen de hogere graden zijn doorgegaan om klassen aan te bieden en zij zullen zeker proberen om het schooljaar in December te kunnen afsluiten. In Namibia zijn nu al 2652 besmette gevallen en 15 patienten zijn overleden. In alle streken is al hier en daar ‘n besmette geval en dit zal dus zeker steeds sneller gaan met de besmettingen. In Europa en daarbij dus ook Nederland, krijgt weer ‘n opleving van de besmettingen door de vakantie en de versoepeling van de voorschriften. Hier was in Walvisbaai ook al ‘n protest tegen de lockdown van Walvisbaai en het Noorden. Ze zeggen, dat ze liever doodgaan van de coronavirus als van de honger!

Onze Provinciale overste P. Franciskus Swartbooi heeft ‘n goed bericht doorgestuurd, dat onze 4 postulanten met de retraite begonnen zijn in Keimoes en dat zij op 9 Augustus in het noviciaat opgenomen gaan worden. Het noviciaat zal in ‘Vergenoeg’ in Vredendal gedaan worden en P. Jan Mostert zal de novicemeester zijn.

Het scholastikaat in ‘erste Rus’ bij Pretoria zal einde Januarie 2021 ook weer in gebruik genomen worden en P. Gavin Atkins zal de Scholastikaats overste zijn, waar drie studenten hun filosofie en theologie zullen gaan doen. Zij komen van de Ivoorkus terug. Net een student Andile zal zijn theologiestudie daar in Abidjan klaarmaken.

Op zaterdag 25 Julie was er ‘n groot autoongeluk tussen Stampriet en Mariental: Drie mensen van dezelfde familie waren op slag dood  en een daarvan, Latoya Esterhuizen, was onderwijzeres aan onze school in Cambridge. Dit was ‘n groot verdriet bij de kinderen van haar klas natuurlijk. Op woensdagavond hebben we ‘n Rouwdienst gehad in ‘n groot zaal van de hogere school en zijn alle onderwijzers van alle 5 scholen van Aranos bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van hun geliefde kollega Latoya. Zij was 7 jaren bij onze school en onze principaal had de hele bijeenkomst geregeld en ook al bij de politie laten weten, dat er misschien wel ‘n paar meer mensen als 100 bij elkaar zouden gaan komen, maar dat we alle veiligheidsmaatregelen in acht zouden nemen: Handen wassen, temperatuur opnemen, namen opschrijven, 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Elke school had ‘n troostwoord en en ‘n koor van de eigen groep onderwijzers. Ik zat aan de hoofdtafel langs de inspekteur van onderwijs en de burgemeester van Aranos en ik moest de hoofdboodschap geven. Het was alles heel mooi georganiseerd en met luidsprekers verzorgd en ook ’n video over haar leven met familie en in de school was er gewezen. Het heeft wel 3 uren geduurd, maar het was ’n groot troost voor de familie. Daarna werd aan iedereen ‘n kop warme soep met ‘n gesmeerde roosterbroodje aangeboden. Op zaterdagmorgen zal de begrafenis uit de Gereformeerde kerk gaan plaatsvinden.

Ons kippenbedrijf in Witkrans heeft nu voor de tweede keer de vetgemaakte kippen geslacht, maar de wintertijd was te erg voor de kleine kuikentjes. Daar waren wel extra verwarmingslampen bij gebracht, maar de helft van de 500 kuikens zijn dood gegaan. Dus we zullen niet meer in de koude winter en ook niet in de warmste tijd van de zomer met die kuikens aangaan. Onze diepvries is nog half vol van de vorige slachtery. Net ‘n klein gedeelte van de schoolkinderen waren twee weken in het hostel en toen zijn de scholen weer gesloten. Misschien dat de regering maar begin September zal besluiten, dat de lagere scholen maar dicht zullen blijven tot januarie 2021, zodat met ‘n nieuwe schooljaar begonnen kan worden.

Op 29 Julie heeft onze Bisschop Willem Christiaans aangekondigd dat op zaterdag 17 Oktober de diaken Ricardo Blootstaan tot priester gewijd zal worden in Gabis. Bij ons was al toegestaan, dat er 250 mensen bij elkaar mogen komen, maar dat getal is nu kleiner gemaakt tot 100 personen. Bij ‘n priesterwijding moet je maar daaraan denken, dat daar tussen 600 en 800 mensen bij elkaar gaan komen. Dat zal zeker maar buitenkant gehouden worden, zodat de 1,5 meter nog ‘n beetje nagekomen kan worden.

In deze maand van vakantie waar de kinderen weer huistoe gestuurd zijn, zijn we maar begonnen om nog gauw 4 toiletten bij de kleine meisjes bij te bouwen en 6 wasbakken bij de grotere meisjes. De regering stelt steeds meer eisen en daar zijn nu zoveel inspeksies vanwege het coronavirus, zodat je nu maar steeds meer gerieven moet bijmaken.

Dit was het maar weer voorlopig. Ik hoop dat binnenkort ‘n echte medicijn tegen het coronavirus gevonden wordt. Mijn geplande vakantie voor Julie en Augustusmaand zijn maar uitgesteld... onbepaald.

Hartelijke gegroet vanuit ‘n koude Namibia en tot begin September.
P. Martin.