© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Die Nuusbrokkies van Namibia van Januarie 2020

Het is zaterdagavond 11 Januarie en het nieuwe jaar vliegt vooruit, zodat je bijna niet kunt bijhouden welke dag het op het ogenblik is. Ik wil allemaal nog maar ‘n Gelukkige Nieuwe Mooie Jaar 2020 toewensen in voorspoed en gezondheid, want die is heel belangrijk voor iedereen.

Onze vakantietijd is voorbij. Op dinsdag 14 Januarie komen onze hostelkinderen weer terug en op 15 begint ons nieuwe schooljaar. Het is altijd weer ‘n beetje moeilijk voor de kleine kinderen, die voor het eerst in graad 1 komen en pas 6 jaar oud zijn. De ouders brengen hen en dikwijls vallen er tranen als de ouders weer willen vertrekken. Dan is het goed als er ‘n broer of ‘n zuster is, die hen de nieuwe plek kunnen laten zien en van hun ouders laten vergeten. We kunnen maar net het aantal nieuwelingen opnemen als die in graad 7 weg gegaan zijn. Wij hebben maar net plek voor ongeveer 226 kinderen in ons hostel.

De lucht leek weer heel mooi donker en je kon de donder horen, maar nu lijkt het of we weer op de volgende dag moeten wachten en hopen dat we dan weer ‘n paar mm regen zullen krijgen. We hebben nu 43 mm regen gehad op Cambridge. Op sommige plekken heeft het al goed geregend en is het veld goed aan het herstellen. Op andere plekken kon je plassen water zien, maar dat was de eerste regen en dan moeten er opvolgregens komen. Maar soms duurt het ‘n week of langer voordat het weer regent en alles wordt dan door de zon weer verdroogd.

Ik ben ook 10 dagen op vakantie geweest naar de plekken waar ik vroeger gewerkt heb: Karasburg, Gabis, Heirachabis. Daarna nog met ‘n medebroeder samen naar Luderitz om de hitte van het binnenland ‘n beetje te ontvluchten.

Op 17 Januarie zijn alle priesters en diakens en zusters uitgenodigd om in de avond bij de Bisschop Willem Christiaans in Keetmanshoop bij elkaar te komen. Daar zal ‘n gesprek gevoerd worden over de situasie waarin we ons als kerk bevinden en de richting waarnatoe we willen gaan... Dit zal ook tegelijkertijd de inleiding zijn op het feest van Emeritus Bisschop Philipp Poellitzer, die dan 80 jaar oud zal worden op 18 Januarie. Hij is nog altijd vol tijds aan het werk in Tses, waar hij als Bisschop afgetreden is.

Op 24 Januarie zal priesterkandidaat Ricardo Blootstaan tot diaken gewijd worden in Mariental. Als alles dan goed gaat, kan hij op het einde van het jaar tot priester gewijd worden.

Het hok van de kippenslachterij in Witkrans is ongeveer klaar. Het is ‘n beetje vertraagd, zodat de eendags kuikentjes niet door de hitte overvallen zullen worden. De plannen zijn daar om met 500 eendagskuikentjes te beginnen. Zij moeten 6 weken oud zijn om ze te kunnen slachten. We zullen na drie weken weer 500 kuikentjes laten komen, zodat we elke 3 weken kunnen slachten. De grote afnemers zullen de hostels zijn, maar ook andere mensen hebben al geinformeerd dat ze belangstellen. Ze willen niet meer de kippen van Suid-Afrika eten, omdat die met zout water ingespoten worden en met hormonen behandeld zijn. Wij moeten ook eerst ‘n beetje ervaring krijgen, voordat we met groter getallen zullen gaan werken. Het hok is wel volgens de standaarden van het Ministerie van Agriculture gebouwd met tussenruimte om besmettings van buitenaf te voorkomen. Ook hebben we ‘n workshop van 2 dagen gehad over de hele procedure van grootmaak en de belangrijkheid van schoon water en medicijnen.

Ik hoor ook en heb ook de mooie fotos gezien van de Driekoningen groepjes van onze Parochie Molenschot, dat zij de zakken van de mensen weer behoorlijk geplunderd hebben en dat ook de kollekte van de kerkmensen daarbij gedaan is. Ik zal dit ook aan onze kinderen vertellen en we zullen laten weten aan “De vriendjes van Namibia” wat we daarmee zullen gaan doen. Maar nu reeds hartelijk bedankt voor allemaal die daaraan meegeholpen hebben.

Verder gaat alles goed. Ook mijn gezondheid blijft goed en we blijven voorlopig maar gewoon in het werk. Hartelijk gegroet en weer tot volgende maand.
P. Martin