© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Die Nuusbrokkies van Namibia van November 2019

Dit is dinsdag 5 November en buitenkant is het 36 tot 38 graden. De wolken zijn weer mooi opgekomen en in het noorden heeft het al op plekken enkele mm geregend en de televisie heeft voorspeld dat er ook donderbuien op andere plekken verwacht kunnen worden. Daar zijn nu weer weerprofeten die goede regens in November en December  durven te voorspellen. De droogte van dit jaar was nog nooit so erg als in 1933 wordt al gezegd. Dit is al ‘n paar jaren geleden begonnen en vele boeren staan diep in de schuld bij de Banken om ‘n kleine kudde koeien, schapen en geiten aan het leven te kunnen houden, waarmee zij na de droogte weer verder kunnen boeren.

Op zondag 10 November hebben we de Eerste Kommunie van 36 kinderen in Aranos. We zijn nu bezig met de laatste voorbereidingen en ook het biecht sakrament wordt aan hen gegeven.

Op zondag 17 November zal op de buitenplek van Witkrans, Gochas, het sakrament van het Vormsel door de Emeritus Bisschop Philipp Pollitzer toegediend gaan worden. Onze nieuwe Bisschop was al elke zondag volgeboekt en zodoende is onze Emeritus Bisschop ook nog aan het werk om Vormsels toe te dienen.

Op 22 November sluit ons schooljaar en op 27 November zal in Namibia de verkiezing gaan plaatsvinden. De vergaderingen van de politieke partijen zijn overal al bezig en elke Partij belooft om de huidige problemen op te kunnen lossen: de werkeloosheid, korruptie, huizen tekort aanpakken, zodat elke mens ‘n eigen huis en ‘n stukje grond zal hebben. Betere verzorging in de staats hospitalen en klinieken.

Jammer dat er 13 splinterpartijen zijn en daarom zal Swapo zeker toch de meeste stemmen gaan krijgen. Eigenlijk zou Swapo in de 29 jaren na onafhankelijkheid al genoeg tijd hebben gekregen om de drie miljoen mensen van Namibia te verzorgen. Maar het apparaat van Politici en Ministers en Onderministers en Raadgevers is zo groot en neemt zoveel geld in beslag, dat het land Namibia geen geld meer heeft en overal moet bezuinigen. Gelukkig hebben we in onze hostels de subsidie gekregen van dit laatste trimester en daarmee kunnen we dan weer in Januarie met het nieuwe schooljaar beginnen.

Het kippenprojekt in Witkrans is bijna klaar. Het is opgezet onder het afdak van de lege schuur. Het bestaat alles uit ijzeren palen met  vogeltjesdraad, zodat er geen vogels of vleermuizen kunnen inkomen. Het onderste gedeelte is met ‘n meter zinkplaten toegemaakt, zodat geen slangen of muizen of katten kunnen inkomen. Rondom is ‘n lege ruimte van drie meter breed, zodat niemand in de kooien kan inkomen en ook als isolasie tegen enige ziekte verspreiding. Daar worden twee personen aangesteld, die met werkkleding en met laarzen in de kooien zullen kunnen ingaan, nadat ze hun laarzen in ‘n desinfekteerbak gereinigd hebben. De regering heeft drie personen gestuurd om twee dagen ‘n workshop voor onze gemeenschap in Witkrans te komen houden en daar hebben we geleerd wat er alles moet gebeuren om de eendag kuikentjes gezond te kunnen opvoeden. Daar moet medicijnen in het water gedaan worden en elke dag moet het water vernieuwd worden en dan zal er toch nog vijf procent uitval zijn blijkbaar. In 6 weken tijd zullen zij ND 16.000.00 meel opeten, want ze eten dag en nacht en worden daarom zeker ‘plofkippen’ genoemd. Waarschijnlijk zal de eerste bezending van 500 eendagoud kuikentjes begin December gebracht worden. Na 6 weken kunnen zij dan geslacht kunnen worden. Maar als alles goed gaat willen we al na drie weken ’n tweede bezending van 500 kuikentjes laten komen. Dan zullen we dus na elke drie weken 500 kippen kunnen verkopen en slachten.De maand December is wel de warmste maand en ik zie die kuikens al met hun bek ver open naar lucht zien happen...!!! Maar we zullen maar zien hoe dat alles zal gaat verlopen. We moeten maar onze eigen ervaringen maken en daarbij wat aanpasings doen.

Ik ben blij, dat ik ’n getrouwde diaken Petrus Afrikaner heb in Witkrans. Hij heeft de hele verantwoordelijkheid al overgenomen en ik hoef alleen maar de H. Mis te gaan houden. Ook het hostelwerk en aankopen van de kost voor het hostel is in zijn handen.

Dit was het maar weer voorlopig. Hartelijke groeten en maar weer tot begin December.
P. Martin