© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Die Nuusbrokkies van Namibia van April 2019

Dit is zaterdag 6 April en dit is al koel in de morgen. Onze Regentijd is nu eigenlijk voorbij en dit lijkt maar treurig om zo de volgende 6 maanden zonder regen te moeten klaarkomen.
In de krant van de Republikein van 29 Maart stond ook: "Dit is die ergste droogte wat Namibia sedert die jaar 1800 ervaar het. Boonop verwag ons nie nog reen nie. Indien dit nog wel reen, verwag ons nie, dat dit 'n groot verskil vir landbou-produsente sal maak nie! " In Cambridge hebben we ongeveer 35 mm regen gehad in het hele jaar!!!
De werkeloosheid in Namibia is hoog. Wij hebben nog niet 3 miljoen inwoners in Namibia, waarvan 34% van de arbeidersmacht werkeloos is en op straat rond zit met alle problemen die daarmee samengaan.

De tijd vliegt voorbij en volgende week op vrijdag 12 April gaan de kinderen op vakantie tot 13 Mei. Het eerste trimester is dan voorbij en de kinderen hebben dan 'n maand vakantie. Op 14 Mei ga ik met 'n reisgezelschap van Namibia naar Israel. Ook onze Bisschop Willem Christiaans gaat mee. Op 24 Mei komen we dan weer terug. We zullen zeker wel 'n beetje uit de buurt van de moeilijkheden blijven waarschijnlijk. Dr. Stellmacher, die mijn prostaatkanker behandelt, heeft mij  gezegd dat ik die reis gewoon kan meemaken. Dit is dan ook juist de tijd als ik terugkom dat ik mijn bloed weer moet laten onderzoeken en de tweede hormoonspuit moet krijgen tegen mijn prostaatkanker. Op het ogenblik voel ik mij goed en is daar geen enkel probleem.

Van Nederland is het droevige bericht gekomen dat mijn zwager Christ Michielsen overleden is. Al 'n paar jaren geleden was al een been afgezet en heeft hij met zijn kunstbeen weer goed kunnen rond bewegen met zijn scootmobiel. De laatste weken is het steeds slechter gegaan met heel veel pijn, die bestreden moest worden. De dood was in feite 'n verlossing voor hem en zijn vrouw Riet en familie. Hij zal maandag in Gilze vanuit de kerk begraven worden. Ik wens de hele familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen van afscheid nemen.

Van 29 tot 31 Maart is in Witkrans 'n bijeenkomst geweest van de Moederskring van het hele bisdom. Daar waren 78 moeders bij elkaar gekomen. P. Charles heeft voor hen 'n retrete gegeven. Gelukkig had ik juist 30 nieuwe matrassen gekocht voor het hostel in Witkrans, anders hadden de meeste moeders op de grond moeten slapen, want de hostelkinderen waren ook gewoon daar en ze konden dus niet de hostelgebouwen gebruiken. Ook hadden we nog 57 nieuwe stoelen uit Windhoek meegbracht. In Witkrans worden verschillende keren bijeenkomsten gehouden in de gebouwen, waar we vroeger ons noviciaat gehad hebben. Maar voor grote groepen is dat natuurlijk veel te klein. In deze vakantie willen de kerkkoren van de verschillende parochies rond Mariental in Cambridge 'n zangweekend komen houden. Die komen ook onze hostelgebouwen gebruiken. Alle verschillende kerkkoren in de parochies kunnen dan samen ook 'n Bisdomkoor vormen bij verschillende gelegendheden, zodat ze ook dezelfde liederen kunnen zingen.

Dit was het maar weer voorlopig. Ik wens jullie allemaal 'n mooie lentetijd met die prachtige bloesems aan de vruchtebomen en die verschillende soorten groene kleuren van jonge nieuwe blaadjes... dit mis je hier. Ook wens ik jullie allemaal 'n mooie voorbereiding toe voor het Paasfeest op 21 April: Gezegende Paasfeest.!!!  Hartelijke groeten en tot die volgende maand,
 P. Martin