© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Die Nuusbrokkies van Namibia van Mei 2018

Dit was 'n geweldige mooie feestdag op zaterdag 5 Mei 2018 en het volgende verslag was op maandag 7 Mei in de Republikein te lezen: "Talle plaaslike en gelowiges van die buiteland het die naweek op Keetmanshoop byeengekom vir die wyding van Biskop Willem Christiaans. Daar was drie Aartsbiskoppe en vyf ander Biskoppe van Suid-Afrika. Tientalle priesters van Namibia, Angola, Amerika, Holland en Suid-Afrika was saam met diakens, broeders, nonne, familielede en vriende in die Keetmanshoop stadion teenwoordig. Saterdag 5 Mei is daar op Keetmanshoop geskiedenis gemaak, toe Willem Christiaans, die seun van Namibiese aarde sy posisie as Biskop ingeneem het in die stampvol stadion."

De plechtigheid heeft ongeveer 4 uren geduurd, maar de tijd is voorbij gevlogen door de goede gezangen van het bisdomkoor, die al weken in de verschillende parochies de gezangen geoefend hadden en nu ook als 'n echte Bisdomkoor kunnen optreden.
Daarna was het 'n feesteten voor iedereen. Grote tenten stonden op verschillende plekken opgesteld om de feestgangers met borden kost en koeldrank te voorzien. Wat daar aan vlees verwerkt is : koeien, koedoes, gemsbokken, schapen en geiten... ik heb getallen gehoord, maar dat is gewoon ongelooflijk, hoe die mensen spontaan al dat vlees geschonken hebben.
Het feest is natuurlijk op zondagmorgen voortgezet, toen de nieuwe Bisschop Willem Christiaans zelf in zijn eigen Kathedrale kerk van Keetmanshoop de H. Mis is gaan vieren met bijna al die feestgenoten van de vorige dag. De kerk zat propvol, en buitenkant was 'n groot scherm opgezet, zodat ze daar ook konden zien wat binnenkant gebeurde.

Op zondag na het feesteten zijn de meeste mensen weer vertrokken en ook onze twee Hollandse gasten, P. Kees Jongeneelen en P. Wim van Rooden. Zij zijn meegenomen met 'n volle busje met zusters naar Suid-Afrika, waar ze de vesrschillende zendings nog zullen gaan bezoeken. Zij zullen uit Kaapstad terug naar Holland vliegen.
De Oblaten priesters zijn nog twee dagen in vergaderings bij elkaar geweest in Keetmanshoop. Onze Generale Overste was ook daarbij met zijn Assistent.

Op dinsdag morgen, 15 Mei, zal Zuster Paule-Elizabeth in Keetmanshoop 'n Ere Doktersgraad gaan ontvangen van de Universiteit van Namibia. Ik zal ook daar naartoe gaan. Toen ik in 1968 in Namiba kwam, stond zij al als principaal van de school in Karasburg.
Op 19 Mei zal de Provinciale overste van de M.S.C. Sr. Laetitia haar Zilveren Jubileum gaan vieren.

Ik zit nu in Cambridge en ben weer thuis en daarom schrijf ik nu maar gauw deze Nuusbrokkies. Ik had in mijn laatste Nuusbrokkies al genoemd, dat ik rugproblemen had of 'n soort hernia. Ik heb toen sterke pillen gekregen. Die hebben mij maagwerk gegeven en opgooi. De dokter heeft mij toen gezegd om maar met die pillen op te houden, maar dat is al verschillende dagen geleden en mijn maag blijft werken. Nu hebben mijn oversten gezegd, om maar enkele dagen in Mariental bij de zusters te gaan blijven en onder dokters behandeling te staan. Misschien zou daar 'n ander probleem de oorzaak zijn dat het "rioleringssysteem" niet meer zo mooi werkt. Intussen is P. Walter Desa bij mij hier in Cambridge. Hij zal mij terwijl 'n paar dagen vervangen en hij zal einde Mei weer naar Amerika terug gaan.

Dit was maar weer het belangrijkste.
Hartelijk gegroet, P. Martin