© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact
Links naar websites over spiritualiteit en zingeving, over Oblaten osfs en Sint Franciscus van Sales, van verwante orden en congregaties en over publicaties.

Deze website is ontworpen en wordt bijgehouden door Fotografica Nijmegen
ALGEMEEN: spiritualiteit en zingeving
■  knr.nl  de Konferentie Nederlandse Religieuzen met een overzicht van de orden en congregaties in Nederland; informatief en belangenbehartigend.
■  erfgoedkloosterleven.nl  de Kloosterarchieven Nederland, archief- en onderzoeksmateriaal vanuit het kloosterleven, bijeen gebracht in een inspirerende omgeving.
■  titusbrandsmainstituut.nl  het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek naar spiritualiteit.
■  rkkerk.nl  officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.
■  rkdocumenten.nl  website met een artikel over Franciscus van Sales.
■  katholiek.nl  met een overzicht van ordes, congregaties en gemeenschappen.
■  interkerk.nl  internetprovider voor kerken en kerkelijk gerelateerde organisaties in Nederland.
■  rkkerkenschijndel.nl  Informatie over de parochie waar ook Schijndel onder valt.
■  parochiesveghel.nl  de H. Franciscusparochie Veghel, informatie over vieringen en activiteiten.

OBLATEN WERELDWIJD
■  desalesoblates.org  Oblaten Wereldwijd: website met inlogcode voor leden van de congregatie
■  osfs.eu  de Duitssprekende provincie, uitgebreid, informatief en actueel: bevat o.a. een uitgebreid lexicon over Frans van Sales en een kalender met citaten.
■  osfs-france.net  de Franse provincie plus Benin
■  oblaten.osfs.nl  de Nederlandse provincie
■  osfs-italia.net  de Italiaanse provincie
■  oblates.org  de Wilmington-Philadelphia provincie in de Verenigde Staten
■  oblates.us  de Toledo-Detroit provincie in de Verenigde staten
■  oblatos.org.br  de Zuid-Amerikaanse en Caribische provincie
■  oblates.in  de Oblaten in India
■  osfs-saregion.net  de Oblaten in Zuid-Afrika en Namibië
■  desales.edu  het International Committee for Salesian Studies (ICSS): onderzoek en publicaties over salesiaanse spiritualiteit, online artikelen en een wereldwijde nieuwsbrief.
■  embracedbyGod.org  Amerikaanse site met webshop.

VERWANTE ORDEN EN CONGREGATIES
In het jaar 1610 stichtten Jeanne de Chantal en Franciscus samen de Orde van de Visitatie, een religieuze orde voor vrouwen. De orde richt zich speciaal op de christelijke opvoeding van meisjes. Vanuit stichtingsplaats Annecy is de orde wereldwijd verspreid geraakt. Alleen al in de Duitssprekende provincie telt de orde zes kloosters; de bekendste daarvan is Klooster Zangberg. In Nederland was er een klooster in Tilburg, van 1885 tot en met 1986. Een wereldwijd overzicht met links naar alle kloosters van de Visitatie treft men aan op de website heimsuchungsschwestern.de
De zusters van de Visitatie hebben een eigen museum in het Franse Moulins. Behalve exposities worden hier congressen georganiseerd en prachtige uitgaven verzorgd.
Behalve de Orde van de Visitatie behoren nog meer congregaties tot de zogenaamde Salesiaanse Stamboom, zie dit overzicht: franz-sales-verlag.de/familie
De Missionarissen van St. Franciscus van Sales werd opgericht in 1838 in La Roche-Sur-Foron, Frankrijk.
De Congregatie van de Zusters Oblatinnen van Franciscus van Sales werd, net als de mannelijke tak, gesticht door Louis Brisson. Het moederhuis van de congregatie staat in Troyes. Zusters Oblatinnen vindt men verder in Oostenrijk, Ecuador, Zwitserland, Italië, de Verenigde staten en Zuid-Afrika.

PUBLICATIES
■  oblaten.osfs.nl/publicaties   uitgaven mogelijk gemaakt door de De Oblaten van Franciscus van Sales . Met biografieën over Frans van Sales en Louis Brisson, over de geschiedenis van de Oblaten osfs, een boek met brieven van Franciscus van Sales, dvd's en nog veel meer. U kunt uw bestelling online plaatsen. Onze publicaties zijn ook verkrijgbaar bij Boekhandel Berne, naast de abdij in Heeswijk-Dinther. En vier maal per jaar verschijnt ons blad 'Salesiaans Contact'. Lees een aantal artikelen online. U kunt zich ook abonneren.
■  franz-sales-verlag.de  Duitstalige uitgaven van en over Franciscus van Sales.
■  Introduction to a Devout Life  'Philothea' online in het Engels.
■  Treatise on the Love of God  'Theotimus' online in het Engels.
■  Spiritual Directory  'Geestelijk Directorium' online in het Engels
■  ccel.org   Engelstalige online bibliotheek met klassieke, christelijke teksten, waaronder een aantal van Franciscus van Sales.
■  deroerom.nl   nieuws-, service- en communicatieblad van het bisdom Den Bosch. Verschijnt tienmaal per jaar, voor mensen betrokken bij kerk en samenleving.
■  katholiek.nl   in 2001 gestart als 'Isidorusweb'. Met de mogelijkheid de liturgische weekkalender te downloaden.
■  volzin.nu   Nederlands spiritueel maandblad met aandacht voor de actualiteit van religie, zingeving en spiritualiteit.
■  www.tgl.be   TGL verkent hedendaagse spiritualiteit en zingeving vanuit de joods-christelijke tradities met de vinger aan de pols van de huidige tijd. In een geest van kritische openheid met religies en tradities wereldwijd, en met nieuwe religieuze stromingen binnen en buiten de Kerk.
■  streventijdschrift.be   Streven is een cultuurfilosofisch maandblad.
■  berneboek.com   Boekhandel van de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther: Grote sortering geestelijke literatuur en aanverwante artikelen in een bijzonder sfeervolle winkel, met een ruime keuze aan publicaties die zijn verschenen bij de congregatie.