© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

De leden van de salesiaanse familie hebben een tijdschrift: Salesiaans Contact. Wilt u zelf een abonnement of er een cadeau doen? Stuur dan bericht naar jackdegrootnl@gmail.com

Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. De index is te bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) o.v.v. index SC.**************
Historisch
Op 29 februari 2020 werd bij gelegenheid van de eerste zondag van de veertigdagentijd een H. Mis opgedragen in de kathedraal van de H. Peter in Genève. Dat is voor het eerst sinds de Reformatie. Deze kathedraal was, zoals bekend, de zetel van de H. Franciscus van Sales, die als bisschop uit moest wijken naar Annecy. Lees meer...

Nieuws van en over de salesiaanse familie


2022 Pelgrimstocht Annecy
11 t/m 17 september 2022
PELGRIMSTOCHT VAN DE SALESIAANSE FAMILIE naar Annecy en omgeving.
  Meer informatie en aanmelden: download de flyer.

*********************
11 juni 2022
DE SPIRITUELE AFFINITEIT TUSSEN FRANCISCUS VAN SALES EN DON BOSCO
  Een studiedag met Eunan McDonnell (sdb) te Heverlee / Leuven zie flyer


*********************
Vrijdag 28 januari 2022 verscheen in het Katholiek Nieuwsblad een artikel over het 400 jaar Franciscus van Sales. U kunt het artikel hier downloaden.

**************
jubileumjaarIn 2022 wordt Salesiaans-wereldwijd een dubbeljubileum gevierd: het is 400 jaar geleden dat Franciscus van Sales overleed en 450 jaar geleden dat Jeanne de Chantal werd geboren. Het dubbeljubileumjaar werd op 23 januari 2022 officieel geopend met onderstaande videoboodschap door Barry Strong, generale overste. De vertaling van zijn toespraak kunt u ** hier**  downloaden.


**************
AGENDA
In het kader van het jubileumjaar organiseren de Oblaten OSFS Nederland een aantal activiteiten. We weten uiteraard niet of alles door kan gaan. Wilt u meer informatie of deelnemen aan een van de activiteiten, neem dan contact op via de link rechtsboven. Voorlopig is dit de agenda:

Januari
23
   Officiële opening van het dubbeljubileumjaar om 16.00 uur (digitaal)

Maart
22
    Lezing over Franciscus van Sales
        in St. Dionysiuskerk ['t Heike] Tilburg
        zie poster.
Juni
11
   Studiedag te Heverlee / Leuven
zie flyer

September
11 - 17
   Pelgrimage naar Annecy zie flyer

Oktober

Opening van tentoonstelling in
de Schat van Simpelveld.

*********************
Bijeenkomst van hogere oversten te Haus Overbach, 25-30 oktober 2021

"Een groepsfoto ontbreekt nog, dus neemt het gezelschap plaats op de trappen van een van de gebouwen van Haus Overbach. Er wordt vrolijk gelachen in de zon." Lees het verslag door Judith de Raat van de MSM OSFS 2021 te Haus Overbach, Barmen-Jülich, Duitsland, 25 - 30 oktober 2021.

**************
Bezoek in St. Oedenrode op 1 september 2021


Op 1 september jongstleden ontvingen de Nederlandse Oblaten buitenlandse medebroeders in St. Oedenrode. Algemeen overste Barry Strong werd vergezeld door Josef Költringer, de contactpersoon van de Nederlandse communiteit, en Thomas Vanek, provinciaal van de Duitssprekende provincie. Het werd een bijzondere middag, waarin onder meer werd gesproken over de noodzakelijke hulp voor de Oblaten van Haïti en de voorbereidingen op het feestelijke jubileumjaar 2022. V.l.n.r.: Wim van Rooden, Wim Holterman, Wijnand van Wegen, Willem Spann, Barry Strong, Kees Jongeneelen, Josef Költringer, Henk van Galen, Thomas Vanek.

**************
Directorium
De Oblaten van Franciscus van Sales kregen van hun stichter Louis Brisson leefregels mee voor dagelijks gebruik. Deze leefregels werden gebundeld onder de naam Directorium. De complete titel luidt: 'Geestelijk Directorium voor de dagelijkse handelingen'. Onderstaande video geeft meer informatie over het Directorium.


**************
Hoe de Oblaten een missiecongregatie werden
Wie het levensverhaal van Louis Brisson leest (in het gelijknamige boek van Dirk Koster) kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Oblaten niet primair gesticht zijn om naar de missie te gaan. Toch zijn er veel Oblaten naar alle hoeken van de wereld getrokken om te missioneren. Over het hoe en waarom hieronder enkele fragmenten uit de dvd over het leven van Louis Brisson. Deze dvd kunt u bestellen via onze website. Meer over Louis Brisson uit onze laatste Nieuwsbrief.