© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

De leden van de salesiaanse familie hebben een tijdschrift: Salesiaans Contact. Nummer 118 in 2022 is het laatste nummer dat op papier verschijnt. Zie bericht hiernaast.

Willem Spann osfs heeft een index samengesteld van bijna twintig jaar Salesiaans Contact tot december 2012. De index is te bestellen door € 5,- over te maken naar reknr NL66 INGB 0001 8030 32 (W.A. Spann osfs) o.v.v. index SC.**************
Historisch
Op 29 februari 2020 werd bij gelegenheid van de eerste zondag van de veertigdagentijd een H. Mis opgedragen in de kathedraal van de H. Peter in Genève. Dat is voor het eerst sinds de Reformatie. Deze kathedraal was, zoals bekend, de zetel van de H. Franciscus van Sales, die als bisschop uit moest wijken naar Annecy. Lees meer...

Nieuws van en over de salesiaanse familie


27 november 2022 14:30 uur Lezing over 'Heilige liefde' in Museum de Schat van Simpelveld.
Adres: Kloosterstraat 68, 6369 AS Simpelveld. Lees de aankondiging.

*********************
Salesiaans Contact
Nummer 118 van Salesiaans Contact is het laatste nummer dat op papier verschijnt. We gaan verder in digitale vorm. Hoge kosten voor papier en verzending en een teruglopend aantal abonnees nopen ons daartoe. Wilt u ons blijven volgen? Dat stellen we zeer op prijs. Stuurt u dan uw emailadres toe aan wimholterman[at]oblaten.osfs.nl, met de vermelding 'Salesiaans Contact digitaal'.

*********************
Generaal overste Barry Strong OSFS herinnert ons eraan dat het alweer tien jaar geleden is dat de stichter van de Oblaten en Oblatinnen, Louis Brisson, zalig werd verklaard. De volgende stap in het canonisatieproces is een mogelijke heiligverklaring. In Troyes wordt momenteel een noveen gebeden voor Félix Bancaud, 16 jaar oud, die lijdt aan een niet-operabele tumor. Hopelijk bewerkt dit gebed zijn genezing. (Klik op de illustratie om het bericht te lezen of downloaden)

06 november 2022
Van algemeen overste Barry Strong ontvingen we een aankondiging van de verschijningsdatum van een apostolische brief over Franciscus van Sales. Klik op de link.

*********************
Francien van de Beek HEILIGE LIEFDE Na de uitgave van het boek 'Heilige aandacht' heeft Francien het aangedurfd om ook het boek 'Verhandelingen over de liefde tot God' nieuw leven in te blazen. Niet zomaar. Franciscus van Sales is haar patroonheilige en zij voelt zich diep verbonden met zijn spiritualiteit. Uit alle 188 hoofdstukken die Franciscus schreef, heeft zij een citaat opgenomen, gevolgd door een hertaling van haar. Om er wat lucht in te brengen, heeft ze hier en daar een persoonlijk intermezzo en een aantal zwart-wit foto's van haar reis naar Annecy ingevoegd.
Een paar impressies:
"God heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Hij heeft ons vele middelen aangereikt om ook werkelijk gelijk aan Hem te worden, om 'heel', 'heilig', 'zalig' te worden. Hij heeft ons ook de vrijheid gegeven om alles wat Hij ons aanreikt wel of niet te aanvaarden, zowel in de Geschriften, in onze ingevingen, als in de dingen die op ons levenspad komen. Met andere woorden: hij heeft ons de vrijheid, de eigen wil, gegeven om ons te verzetten of om ons over te geven aan alles wat er in ons leven gebeurt.'' (Uit boek 8 hoofdstuk 4)
"De menselijke liefde spreekt te hard als het om aardse zaken gaat en te zacht als het om het 'heilige' gaat.'' (Uit boek 4, hoofdstuk 9)
"Als je je hart tegenhoudt in zijn natuurlijke bewegingen, zal het onrustig zijn. Pas als je je hart vrijlaat in zijn bewegingen, zal het vanuit rust kunnen bewegen.'' (Uit boek 5, hoofdstuk 12)

Heilige liefde is uitgegeven door Uitgeverij Van Warven. Het kost € 24,95 en is te bestellen via iedere boekhandel of via de website van Francien www.francienvandebeek.nl

*********************
ALLES UIT LIEFDE   tentoonstelling van 1 oktober 2022 t/m 29 januari 2023

De opening vond plaats op 3 oktober 2022. Op zondag 9 oktober wordt er een speciale rondleiding gegeven. Van 14:30 tot ongeveer 16:00 zullen pater Carlo Loots sdb en pater Wim Holterman osfs deze rondleiding verzorgen. Belangstellenden hoeven zich niet tevoren in te schrijven, er zijn geen extra kosten aan de rondleiding verbonden, want belangstellenden betalen alleen de normale toegangsprijs. Er zijn ook speciale rondleidingen op zondag 13 november en 11 december en op zaterdag 7 januari 2023.

"Doe alles uit liefde en niet omdat het moet." Deze uitspraak van Franciscus van Sales is dé rode draad door de tentoonstelling gewijd aan deze heilige bisschop. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat hij overleed.
Laat je onderdompelen in spiritualiteit van zachtmoedigheid, geduld, vriendschap en vrijheid. Franciscus van Sales nodigt uit jezelf te zijn en dat zo goed mogelijk. De tentoonstelling biedt een overzicht van zijn leven en gedachtegoed.
Door de eeuwen heen heeft zijn visie mensen tot actie aangezet om liefdevol te leven. Vele congregaties zetten zich in voor zieken en hulpbehoevenden, voor onderwijs en jeugdzorg en voor ontwikkelingskansen in alle landen van de wereld.
Ook mensen die niet gelovig zijn vinden zijn uitspraken inspirerend. Zijn boodschap 'met een lepel honing vang je meer vliegen dan met een vat azijn' is na 400 jaar nog steeds actueel en universeel. Zeker de moeite van het onderzoeken waard.
Dat deze tentoonstelling plaatsvindt in Museum de Schat van Simpelveld is geen toeval. De Zusters van het Arme Kind Jezus lieten zich inspireren door Franciscus van Sales. Zijn spiritualiteit is dan ook op meerdere plekken in het museum terug te vinden. Voor kinderen is er genoeg te zien en te beleven: een aangepaste informatiefilm, een speurtocht en een creatieve tafel.
Initiatiefnemers van de tentoonstelling:
Oblaten van Sint Franciscus van Sales
Salesianen van Don Bosco


Tweedaags arrangement in Zuid-Limburg, met een spiritueel accent in Salesiaanse sferen. Benut een unieke kans om in Zuid-Limburg te vertoeven en dit verblijf te combineren met een bezoek aan twee prachtige musea met een spiritueel tintje. Dit arrangement is te boeken met als vertrekdagen de woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Wie een weekend boekt (zaterdag/zondag) krijgt het ontbijt in het gastenverblijf geserveerd. Meer informatie en aanmelden: download de flyer.

*********************
Van 18 - 23 juli 2022 vond  in Annecy de bijeenkomst van de hogere oversten plaats. Lees het verslag door Judith de Raat. Klik op de foto's om te vergroten.
Bijeenkomst van de hogere oversten te Annecy 18-23 juli 2022
Kapel van het college te Annecy
Bijeenkomst van de hogere oversten te Annecy 18-23 juli 2022
In de basiliek van de Visitatie
Bijeenkomst van de hogere oversten te Annecy 18-23 juli 2022 Het complete gezelschap in de vergaderzaal bijeen
     
Bijeenkomst van de hogere oversten te Annecy 18-23 juli 2022 Padre Carlos en Kees in Sedan Bijeenkomst van de hogere oversten te Annecy 18-23 juli 2022
Generaal overste Barry Strong in een prachtige kazuivel.
Bijeenkomst van de hogere oversten te Annecy 18-23 juli 2022 Wendy Wright is via Zoom aanwezig.
     


**************
jubileumjaarIn 2022 wordt Salesiaans-wereldwijd een dubbeljubileum gevierd: het is 400 jaar geleden dat Franciscus van Sales overleed en 450 jaar geleden dat Jeanne de Chantal werd geboren. Het dubbeljubileumjaar werd op 23 januari 2022 officieel geopend met onderstaande videoboodschap door Barry Strong, generale overste. De vertaling van zijn toespraak kunt u ** hier**  downloaden.


**************
AGENDA
In het kader van het jubileumjaar organiseren de Oblaten OSFS Nederland een aantal activiteiten. We weten uiteraard niet of alles door kan gaan. Wilt u meer informatie of deelnemen aan een van de activiteiten, neem dan contact op via de link rechtsboven. Voorlopig is dit de agenda:

Januari
23
   Officiële opening van het dubbeljubileumjaar

Maart
22
    Lezing over Franciscus van Sales in
St. Dionysiuskerk ['t Heike] Tilburg zie poster

Juni
11
   Studiedag te Heverlee / Leuven zie flyer

September
11 - 17
   Pelgrimage naar Annecy zie flyer

Van 01 oktober 2022 tot 29 januari 2023 is er een tentoonstelling in Museum de Schat van Simpelveld. Lees de flyer

Op zondag 13 november en 11 december en op zaterdag 7 januari 2023 zijn er in Museum de Schat van Simpelveld speciale rondleidingen.

Op 27 november 2022 14:30 uur is er in Museum de Schat van Simpelveld een lezing over 'Heilige liefde'. Lees de aankondiging.

*********************
Directorium
De Oblaten van Franciscus van Sales kregen van hun stichter Louis Brisson leefregels mee voor dagelijks gebruik. Deze leefregels werden gebundeld onder de naam Directorium. De complete titel luidt: 'Geestelijk Directorium voor de dagelijkse handelingen'. Onderstaande video geeft meer informatie over het Directorium.


**************
Hoe de Oblaten een missiecongregatie werden
Wie het levensverhaal van Louis Brisson leest (in het gelijknamige boek van Dirk Koster) kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Oblaten niet primair gesticht zijn om naar de missie te gaan. Toch zijn er veel Oblaten naar alle hoeken van de wereld getrokken om te missioneren. Over het hoe en waarom hieronder enkele fragmenten uit de dvd over het leven van Louis Brisson. Deze dvd kunt u bestellen via onze website. Meer over Louis Brisson uit onze laatste Nieuwsbrief.