© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat juni 2017


In het vierde hoofdstuk van het eerste boek van de Theotimus schrijft Franciscus van Sales over de heerschappij van de liefde. Franciscus van Sales is er van overtuigd dat God liefde is en dat de mens, als het goed is en als vanzelf, die liefde beantwoordt. Hoe de liefde heerst, beschrijft hij als volgt:

We verlangen alleen maar naar wat we liefhebben. Eerst komt dus de liefde, dan pas het verlangen. Ook de vreugde komt pas na de liefde, want hoe kan je blij zijn met iets waar je niet van houdt? Ook de hoop komt pas na de liefde. Je kunt toch alleen maar hopen op het goede dat je liefhebt? De haat komt ook na de liefde. We haten het kwade alleen maar omdat we het goede liefhebben, en het kwade is tenslotte het tegenovergestelde van het goede. Zo is het ook met al onze andere hartstochten en neigingen, Theotimus. Alles komt voort uit de liefde, die is er de bron en wortel van."

Uit: 'De verhandeling over de Liefde tot God' oftwel 'Theotimus' van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand