© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat mei 2017


In de eerste hoofstukken van de Theotimus of De Verhandeling over de liefde Gods beschrijft Franciscus van Sales dat het de taak van de menselijke wil is om over de andere vermogens te heersen. Deze heerschappij van de wil lijkt niet op die van een meester over zijn slaaf, of op die van een valkenier over zijn roofvogel. Het gaat niet om gehoorzamen of dwingen: het gaat om vorming en omvorming.

Probeer je ogen maar eens te bevelen niet te zien. Zo heeft het ook geen zin je oren te gebieden niet te horen, of je handen om niet te voelen, of je maag om niet te verteren. Je lichaam gebieden niet meer te groeien heeft al even weinig zin. Al die menselijke vermogens missen namelijk ieder begrip: ze zijn niet in staat om bevelen te gehoorzamen. Niemand kan een el toevoegen aan zijn leven (Matteüs 6, 27). Wie meester wil zijn over al zijn vermogens, moet ze vormen."

Uit: 'De verhandeling over de Liefde tot God' oftwel 'Theotimus' van Franciscus van Sales
Bekijk ook de foto van de maand