© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Citaat december 2012


Dit jaar, het jaar van de zaligverklaring van Louis Brisson , wordt besloten met een citaat over een nieuw begin. Het gaat dan natuurlijk over het begin van de congregatie van de Oblaten van Franciscus van Sales, waarvan Louis Brisson de stichter is. Opnieuw wordt geciteerd uit het boek dat Dirk Koster OSFS over Louis Brisson schreef:.

Er was in Troyes één kerkelijke school, St. Etienne, die door priesters werd geleid. Die school moest zijn deuren sluiten. De resultaten vielen tegen, de leerlingen liepen weg en het geld was op. De bisschop betreurde dat en zocht een oplossing. Werd rector Brisson hem aanbevolen door zijn kapittel of kwam hij zelf op dat idee? Hij riep hem bij zich en vroeg hem een nieuw college te beginnen. Brisson gehoorzaamde graag aan dit verzoek. Hij zag dit meteen als een gunstige start voor zijn congregatie. Toen hij dit aan de Goede Moeder vertelde, protesteerde zij tot zijn verbazing. Het was de eerste keer sinds lange tijd dat ze het oneens waren en ze voelden allebei dat ze op een principieel verschil stootten. De Goede Moeder zei: 'De congregatie is niet bedoeld om colleges op te richten. Dat is niet Gods bedoeling. God wil priesters die de geest van Frans van Sales verspreiden.' Rector Brisson begreep haar niet of had moeite om haar te begrijpen en zei: 'Ik kan de Oblaten niet stichten zonder colleges. Ze moeten toch iets te doen hebben. Bovendien is het de wens van de bisschop.' Uit dit verschil van aanpak bleek hun verschil in karakter en inzicht. De Goede Moeder bekeek het spiritueel. Rector Brisson pakte het zakelijk aan. De Goede Moeder, na zoveel jaren wijs geworden, gaf toe, maar merkte op dat de opvoeding niet het enige doel en ook niet het belangrijkste doel mocht zijn van de stichting, 'maar ik zie wel dat het noodzakelijk is zo te beginnen'. ”