© De Nederlandse Provincie van Oblaten osfs | contact

Naar de >> katernen van Willem Spann, osfs, met een nieuwe vertaling van De Philothea.

Philothea


omslag

In 1609 verscheen de ‘Introduction à la vie dévote’. In Nederland werd het boek vertaald als: ‘Inleiding tot het godvruchtige leven’ of ‘Inleiding tot het devote leven’.
Internationaal gezien is het vooral bekend onder de naam van de hoofdpersoon: Philothea. Achter dit personage gaat een vrouw schuil, namelijk Louise de Charmoisy (1586-1645). Franciscus van Sales schreef haar de brieven die de basis vormen van het boek dat we nu nog kennen.

Het boek is een klassieker in de westerse spiritualiteit. In de Philothea biedt Franciscus van Sales stapsgewijze ondersteuning aan de lezer die ernaar verlangt een aan God gewijd leven te leiden, en die wil groeien in de liefde tot God. Voor een lezer, kortom, die aan zichzelf wil werken en een beter mens wil worden.


In 2013 verscheen een nieuwe editie van de Philothea. U kunt het boek bestellen door het contactformulier in te vullen.