© De Nederlandse Provincie van Oblaten osfs | contact

***** © illustratie in header:
Lia Laimböck

Franciscus van Sales


FdS_JdC
Oblaten osfs is een congregatie van paters en broeders, die zich geven voor God- en mensendienst in de ruimste zin van het woord. Ons grote voorbeeld is Sint Franciscus van Sales. We zijn naar hem vernoemd.
Franciscus van Sales leefde van 1567 tot 1622. Hij was bisschop van Genève, maar gehinderd door de Reformatie, hield hij tot aan zijn dood residentie in Annecy.
Franciscus van Sales was humanist. Hij schreef duizenden brieven, die hij in 1609 bundelde in een boekje dat een bestseller is geworden: De Philothea. In Nederland werd het boek vertaald als: ‘Inleiding tot het godvruchtige leven’ of ‘Inleiding tot het devote leven’.

Samen met Johanna Francisca de Chantal stichtte Franciscus van Sales de Orde van de Visitatie, die al snel uitgroeide tot een bloeiende gemeenschap met talrijke vestigingen. Op aandringen van een zuster van de Visitatie, Maria Salesia Chappuis, is in 1875 onze congregatie gesticht door de Franse Abbé Louis Brisson.