© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Die Nuusbrokkies van Namibia van Maart 2017

"Reenvooruitsigte vir die eerste week van Maart lyk belowend vir die binneland, met die Noorde en Noordooste wat swaar reenbuie en donderstorms van vandag af kan verwag" staat in de krant te lezen. En de voorspelling is uitgekomen. Vannacht 3 Maart hebben we 50 mm regen gekregen en op plekken zelfs tot 80 mm. Het was ook weer hard nodig, want de grasjes en onkruid en alles wat eetbaar is voor de dieren, stonden reeds te verwelken en te wachten op 'n goede opvolg-regen.

Ik schrijf deze Nuusbrokkies maar 'n beetje vroeg in Maart, omdat ik te bezig zal zijn volgende week. Daar moet nu echt iets gaan gebeuren met de voorbereiding van mijn jubileumsfeest.

Op maandag 6 Maart moet er in Witkrans een os geslacht worden en ook drie schapen moeten er geslacht worden voor het feest en ook voor het hostel. Daar zijn 125 kinderen in het hostel.

Op dinsdag 7 Maart zal 'n koei voor het feest in Aranos geslacht worden. Die zal in Cambridge bij de zending afgeslacht worden, want in het dorp mag je niet zelf slachten natuurlijk. Die wordt dan in 'n grote koeler gehangen en enkele mensen van Aranos zullen dan het vlees andere dag komen klein maken en meenemen naar Aranos om het te gaan verwerken.

Op woensdag 8 Maart zal dan nog 'n koei afgeslacht gaan worden voor onze hostelkinderen in Cambridge. Hun getal is 212. In de loop van de namiddag zullen dan 6 familieleden in Cambridge gaan aankomen. Twee familieleden zijn intussen al veertien dagen in Zuid-Afrika met 'n reisgezelschap op pad en zij komen op 8 Maart van Kaapstad naar Windhoek. De andere vier familieleden komen direkt van Amsterdam naar Windhoek en zij treffen elkaar daar. Samen komen ze dan met 'n kombie naar Cambridge.

Zij zijn dan mooi op tijd om mijn verjaardag op 9 Maart mee te vieren en 'n beetje uit te rusten van de reis.
Op 10 Maart kijken we 'n beetje rond op de farm van 4000 hektaren en misschien maken we 'n kleine Safarie om de springbokken 'n beetje schrik te maken...!
Op zaterdag 11 Maart vieren we dan mijn jubileum in Aranos om 10.00 uur.
Op zondag 12 Maart vieren we dat jubileum nog 'n keer in de parochie van Witkrans ook om 10.00 uur en daar zullen ook mensen van onze buitenstasie Gochas daarbij gaan aansluiten.

Dan zijn daar twee dagen over voor de familieleden om nog 'n beetje van Afrika en zijn mensen te kunnen genieten. Op 15 Maart vertrekken ze weer van Cambridge naar Windhoek om samen naar Nederland in de avond terug te vliegen.

Na het Paasfeest, op 19 April, vertrek ik naar Nederland om op zondag 23 April mijn Jubileumfeest ook in mijn parochie Molenschot te gaan vieren. Op zaterdag 29 April viert dan mijn zuster Jeanne en Ad van Gils hun Gouden Huwelijksfeest. Kort na mijn priesterfeest heb ik hen getrouwd en zodoende is dat feest nu mooi daarbij ingesloten.

Op 2 Mei vlieg ik dan weer terug naar Namibia om maar weer gewoon verder met mijn werk aan te gaan.

Vandaag op 3 Maart zijn we met de Dominee en Pastoren van de verschillende kerken bij elkaar gekomen. We hebben gesproken over onze gemeenschappelijke problemen bij onze geloviges: drank en drugs gebruik. Ook hebben we gepraat over het huwelijk van mensen van twee verschillende kerken. De gewoonte bestaat hier dat getrouwd wordt "uit de vrouw se kerk". Als de vrouw Luthers is, zal de katholieke man in de Lutherse kerk kunnen gaan trouwen, als hij de schriftelijke toestemming van de bisschop heeft gekregen door de parochiepriester. Vroeger moest dat huwelijk weer opnieuw in de katholieke kerk "overgedaan worden of ingezegend worden". De pastoren zijn nu daarover ingelicht.

Na deze vergadering zijn we naar de N.G.Kerk gereden, waar om 10.00 uur de internasionale Biddag voor de vrouwen gehouden is. Het was ‚n mooie Oecumeniese dienst en ik heb het afsluitingsgebed en de zegen mogen geven.

Heel veel groeten vanuit 'n afgekoelde Namibia,
P. Martin