© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Die Nuusbrokkies van Namibia van December 2016

Dit is woensdag namiddag 7 December en dit is overal warm: op mijn kamer is het 31 graden en buitekant 38. Er zijn gelukkig vandaag weer wolken gekomen en daar is weer hoop, dat er misschien wat regen zal gaan komen, want de 5 mm die we ongeveer 10 dagen geleden gehad hebben, waren natuurlijk maar ‘n druppel op ‘n gloeiende plaat. Gelukkig hebben we toen 30 mm gekregen in Witkrans, maar dit helpt ook niet veel als er geen ‘opvolg regens’ komen die de kleine grasjes verder zullen laten groeien in de hete grond. De wolken moeten weer leren, dat ze moeten gaan samen pakken en als ‘n goede onweersbui moeten gaan afkomen. Meestal eindigen die mooie wolken in ‘n geweldige stofstorm met maar enkele regendruppels. Maar dit kan nog komen. Dit is nu al 4 jaren geleden, dat ik in de kerstnacht tussen twee kolkende rivieren heb staan wachten om maar weer terug te draaien naar Rehoboth en we hebben toen de buitenplek maar op de tweede kerstdag gaan bezoeken.

Het is vakantietijd… de grote vakantie op het einde van het schooljaar. De kinderen zijn al ‘n week geleden op vakantie gegaan, maar de onderwijzers hebben tot vandaag moeten werken om alles weer voor het nieuwe schooljaar in gereedheid te brengen, dat vanaf 16 Januarie weer zal gaan beginnen. Het is ongelooflijk stil omdat die 206 hostelkinderen nu thuis op de farms bij hun families zijn.
We hebben nu twee arbeiders aan het werk gezet om overal weer verbeteringen in het hostel aan te brengen en te verven. Ze moeten nu eerst bij de douches nieuwe koperpijpen aanbrengen om warm water te kunnen aansluiten. In de wintertijd is dat warm water hard nodig. In Witkrans moeten we 4 nieuwe toilletten gaan bouwen in het jongenshostel. De gezondheidsinspekteur was daar op bezoek en dan worden daar zo maar eisen gesteld en als je dit dan niet doet, wordt de subsidie ingetrokken.

Zaterdag is het groot feest in Keetmanshoop. Zr. Rose-Therese viert haar zilveren kloosterjubileum. Omdat ik haar goed ken, wil ik ook maar daarbij zijn. Vader. Redge zal juist dat weekeinde ‘n jeugdsaamtrek bij ons in Cambridge houden en hij zal de Mis op zondag in Aranos houden. Ik zal na het feest naar Karasburg verder rijden en in Karasburg de H.Mis houden, waar ik meer als 12 jaren gewerkt heb. Daarna moet ik ook nog naar Gabis gaan als buitenplek. Ik zal daar zeker blijven slapen. Op maandag 12 December rij ik dan verder naar Matjieskloof in Suid-Afrika.

Daar beginnen we in de avond met ons kapittel van alle Oblaten medebroeders van de Suid-Afrikaanse Streek. Daar zullen belangrijke besluiten genomen moeten worden en daarom is ook de Assistant van onze Generale Overste tegenwoordig om het Kapittel te leiden. Daar moet ook ‘n nieuwe provinciale overste gekozen worden en het beleid voor de toekomst moet daar vastgelegd worden…!!!

Aansluitend zal op vrijdag 16 December onze jonge medebroeder Chris Ovis tot priester gewijd worden in Porth Nolloth. Als het feesteten dan afgelopen is, zou ik eigenlijk ‘n klein vliegtuigje kunnen gebruiken. Ik moet dan op zaterdag weer om 11 uur voormiddag in Aranos terug zijn om ‘n huwelijkspaartje te trouwen. Maar we zullen dan maar op vrijdagavond in Keetmanshoop blijven slapen.

In de laatste week voor Kerstfeest willen we in Aranos de oude en ziek mensen in de verschillende woongebieden bij elkaar brengen om hen bij de H. Mis de ziekenzalving te geven. Daarna wordt het nog ‘n beetje nagevierd met koek en koeldrank.

Jullie hebben pas het St. Nikolaasfeest gevierd met zwarte of gekleurde Pieten. Hier wordt de Kerstman gevierd op Kerstfeest en worden ook presentjes gegeven.

Ik wens jullie allemaal ‘n Mooie Kerstfeest … dat Christus ook opnieuw in ieder se hart geboren mag worden en dat Hij onze Vriend en Leider mag zijn in het Nieuwe Jaar 2017.

Hartelijke groeten vanuit ‘n hopeloze droge Namibia. P. Martin