© De Oblaten van Franciscus van Sales | contact

Die Nuusbrokkies van Namibia van Februarie 2018

Dit is maandag 5 Februarie en nog steeds geen regen gekregen. In het noorden heeft het wel 'n paar keren goed geregend, maar ook daar is het nog veel te weinig. Maar vanaf Windhoek naar het zuiden wordt het al hoe droger en op plekken is daar niets meer om te eten voor de dieren. Maar gelukkig komen er nu elke namiddag wolken en zo blijven we maar hopen, dat er toch 'n mogelijkheid is om misschien wat regen te kunnen krijgen.

We hebben vrijdag hier op Cambridge sportdag gehad van onze schoolkinderen. Ze hebben 'n paar weken goed geoefend en nu hebben ze de beste presteerders eruit gezocht. Die moeten nu aanstaande vrijdag met de andere scholen in Aranos samenkomen. Daaruit worden dan weer de beste leerlingen uitgezocht om ook met de andere Regio's strijd te gaan voeren en zo worden dan de beste van het hele land bij elkaar gebracht. Ze zijn natuurlijk wel te laat om in Zuid-Korea aan de wereldspelen te gaan deelnemen...!

We zijn vrijdag 2 Februarie naar Keetmanshoop gereden. Daar kwamen 38 kategeten bij elkaar die door de parochies gestuurd zijn voor 'n workshop, zodat zij in hun parochie de godsdienstlessen kunnen geven voor de kinderen. Daar is de 'Mama- Papa Katechese' voor de voorschoolse kinderen. Dan zijn daar twee jaren se programma voor de Eerste Kommunie. Daarna 'n verdiepingsjaar en daarna twee jaar voor het sakrament van het Vormsel. Met 14 of 15 jaar ontvangen zij dan het Vormsel sakrament en zitten dan in graad 7. Daarna gaan ze meestal naar andere scholen en zijn ze niet meer in onze hostels. Dan is het ook veel moeilijker om de kinderen nog in de handen te krijgen natuurlijk.

Op zaterdag 17 Februarie zullen alle principalen van onze scholen en de matrones van onze hostels en managers en priesters die bij de hostels betrokken zijn, bij elkaar gaan komen in Keetmanshoop. Wij wilden deze vergadering al vorig jaar gehouden hebben, maar we wilden de Regering, het ministerie van education, nog 'n beetje kans geven om het nieuwe jaar 2018 maar te kunnen beginnen. Maar we hebben nu twee trimesters moeten overleven met net ND 12,- per kind per dag, terwijl ze  ND 22,- per dag per kind moesten geven. Die ND 12,- is nog niet eens een Euro. Daar moet 'n kind drie keren per dag van eten krijgen, maar ook moeten daar de electriciteit en water en personeel betaald worden, die hen moeten oppassen. Per trimester kom je dan ongeveer ND 100.000.- tekort. De regering heeft dan maar toegestaan dat het onderhoudsgeld voor de gebouwen dan ook maar voor de kinderkost gebruikt mag worden. Maar ook daar zijn ze 'n hele trimester achter met de betaling... We zullen zeker maar onze stemmen bij de vergadering moeten bundelen en onze eisen stellen, zodat het geen extra miljoenen voor de drie bisdommen van Namibia zal gaan kosten om de hostels aan de gang te houden. Want ook in het noorden zijn duizende kinderen in katolieke hostels.

Onze hostel kinderen hebben 10 dagen geleden 'n haas in ons vanghok gevangen. Wij stellen ons vanghok om bosvarkens en ijstervarkens  en erdmannetjies te vangen die de plastiese waterpijpen altijd weer kapot bijten. Nu wilden de kinderen de haas mak maken en we hebben toen maar 'n plekje voor die haas ingericht, zodat ze er gemakkelijk bij konden komen. Na drie dagen kreeg die haas twee kleintjes. Maar de kleintjes en de haas zelf hebben het niet overleefd tot groot verdriet van de kinderen natuurlijk.

Het getal van onze hostelkinderen in Cambridge is nu 224, twintig kinderen meer als vorig jaar. Wij hebben toen aan onze Administrator Vdr. Willem Christiaans gevraagd om maar 20 beddens van Bethanien se hostel te gaan halen, want dat hostel zou dit jaar niet meer opengaan. In Witkrans is het getal 'n beetje kleiner geworden en daar zijn 102 kinderen in het hostel ingeschreven.

Dit was het maar weer voorlopig. Hartelijke groeten en tot Maart maar weer.
P. Martin